Program Mendelových dnů

Letošní Mendelovy dny se zaměří na širší souvislosti mendelovského odkazu. V přednáškách a workshopech budou představeny nejen nové výsledky výzkumu Mendelových ostatků a dobových artefaktů, ale také význam a přínos přírodních věd pro českou i evropskou společnost. Hlavním tématem Mendelových dnů bude tematický přednáškový blok nazvaný „skácelovsky“ Čtyři živly: modlitba za vodu.

Středa 1. 11. Čtvrtek 2. 11.

Videozáznamy z proběhlé akce jsou ke zhlédnutí zde.

Středa 1. listopadu 2023

Mendelův refektář – Mendelovo muzeum, Mendlovo náměstí 1a, Brno
Moderuje Marek Orko Vácha

Úvod

 16.00 | Zahájení rektorem Masarykovy univerzity Martinem Barešem

Zdravice rektora Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D.
Úvodní slovo prorektora pro akademické a kulturní záležitosti Masarykovy univerzity prof. PhDr. Jiřího Hanuše, Ph.D.

Přednášky

16.15 | Co jsme vyčetli z genomu Gregora Johanna Mendela

prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., Centrum molekulární medicíny – Středoevropský technologický institut, Ústav lékařské genetiky a genomiky LF MU a FN Brno

Šárka Pospíšilová je prorektorkou Masarykovy univerzity pro výzkum a doktorské studium. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity (MU) v oboru molekulární biologie a genetika, habilitační a profesorské řízení absolvovala na Lékařské fakultě MU v oboru onkologie. Ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC vede Centrum molekulární medicíny a také působí na Lékařské fakultě MU a ve Fakultní nemocnici Brno jako přednostka Ústavu lékařské genetiky a genomiky a vedoucí Centra molekulární biologie a genetiky Interní hematologické a onkologické kliniky.

16.45 | Voda – nejcennější surovina pro člověka

Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D., Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU

17.15 | Jak se rostliny naučily vodou šetřit a jak se jim to daří

doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D., Oddělení experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta MU

17.45 | Diskuse
18.00 | Přestávka s občerstvením Mendelův skleník
18.30 | Voda – zdroj (zelené?) energie

prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat., Přírodovědecká fakulta MU

19.00 | Biblická symbolika vody

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

Marek Orko Vácha je český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel a skaut. Narodil se v roce 1966 v Brně, kde na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity vystudoval molekulární biologii a genetiku. Následně pak studoval teologii v Olomouci. V současné době se dlouhodobě zabývá publikováním a přednášením o etických hodnotách, svobodě a demokracii. Věnuje se mladým lidem a vede je k odvaze vystupovat ve veřejném prostoru, ke společenské odpovědnosti a angažovanosti. Ve volných chvílích píše knihy a publikuje v řadě odborných i populárních periodik.

19.30 | Diskuse

Koncert

20.00 | Koncert Brněnští violoncellisté

Program koncertu:
– Voda v lidové tvorbě – Teče voda teče, Padá rosa studená
– Voda v tvorbě Vítězslava Nováka – Zamilovaní (Voděnka studená) ze Slovácké suity
– Leoš Janáček – Gavotta ze suity pro smyčce
– G.F.Händel – Vodní hudba

Ukončení

20.30 | Ukončení

Čtvrtek 2. listopadu 2023

Mendelův refektář – Mendelovo muzeum, Mendlovo náměstí 1a, Brno

Workshopy a přednášky studentů a pedagogů Masarykovy univerzity

10.00 | Udržitelnost: recyklace a využívání odpadní vody

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D., RECETOX, Přírodovědecká fakulta MU

11.00 | Hrozí České republice nedostatek vody?

Mgr. Adam Říčka, Ph.D., Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU

11.30 | Přestávka
12.00 | Voda ukrytá v krystalech a oceány v hlubinách Země

Mgr. Kamil Sobek, Ústav geologických věd

12.30 | Zmrazené roztoky ve farmacii

Mgr. Lukáš Veselý, Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta MU

Prohlídky Mendelova muzea

13.00–15.00 | Komentované prohlídky Mendelova muzea MU

  Kapacita míst je naplněna

Přednáška Dany Drábové

15.00–17.00 | Voda a energetika

Ing. Dana Drábová, PhD., moderuje Jiří Hanuš, přednáška s následnou besedou

Dana Drábová je předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost od roku 1999. Vystudovala jaderné inženýrství na FJFI ČVUT, od promoce v roce 1985 se věnuje hodnocení a regulaci rizik jaderných technologií. Předsedala Komisi pro bezpečnostní standardy Mezinárodní agentury pro atomovou energii. V období 2006 až 2009 byla předsedkyní Asociace západoevropských jaderných dozorů (WENRA). Komunální politička, místostarostka obce Pyšely.

Koncert

19.00 | Koncert na památku G. J. Mendela v bazilice Nanebevzetí Panny Marie

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, Mendlovo náměstí 157/1

Maurice Duruflé: Requiem
Ensemble Versus, sbormistr Patrik Buchta, varhany Ondřej Múčka

Ukončení

20.00 | Ukončení

Místo konání

Mendelovo muzeum, Mendlovo náměstí 1a, Brno

O Mendelově muzeu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info