Mendelovy dny

Masarykova univerzita je sice svým založením vázána na prvorepublikovou tradici a étos spojovaný s životním dílem Tomáše G. Masaryka, ale svými vědeckými ambicemi odkazuje i na bádání v devatenáctém století v Brně. V této oblasti vyniká pozoruhodná osobnost Gregora Johanna Mendela (1822–1884), přírodovědce a opata starobrněnského kláštera, kterého celý svět zná jako zakladatele genetiky. Jeho objevy o základech dědičnosti jsou považovány za přelomové a za největší vědecké výkony moderní doby. Není proto divu, že Masarykova univerzita a její Mendelovo muzeum se hlásí k odkazu tohoto významného vědce a připomíná si ho každý podzim v rámci Mendelových dnů – sérií přednášek, diskusí, prezentací a kulturních akcí. I v tomto roce, jakkoli je ve znamení koronavirové krize, tyto dny věnované G. J. Mendelovi a jeho odkazu proběhnou, i když v režimu odpovídajícímu situaci.

Aktuální situace

Podrobný program Mendelových dnů 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info