Mendelovy dny

Mendelovy dny 3.–4. listopadu 2021

Mendel a ti druzí

Masarykova univerzita si každoročně připomíná génia Gregora Johanna Mendela, rodáka z Hynčic, který v roce 1843 vstoupil do augustiniánského řádu v klášteře na Starém Brně (odtud řádové jméno Gregor/Řehoř), který byl v té době střediskem moravské vzdělanosti. Mendel získal vzdělání z přírodovědeckých oborů, naučil se techniku vědecké práce a z jeho pokusů a bádání vznikly odborné závěry, které jsou dnes známé pod výrazem Mendelovy zákony dědičnosti. Mendel se tak stal „otcem zakladatelem“ jednoho z nejvýznamnějších oborů současnosti – genetiky.

Masarykova univerzita v rámci podzimních Mendelových dnů 2021 pozvala významné zahraniční odborníky N. Ch. Stensetha, G. Radicka a B. Fischerovou i domácí znalce z univerzitních fakult a ústavů. Součástí akce bude i mimořádná tisková konference s názvem G. J. Mendel – komplexní výzkum jeho osobnosti z hlediska různých vědních oborů, pořádaná Masarykovou univerzitou a augustiniánským řádem, na níž vystoupí profesorka Šárka Pospíšilová z MU a další badatelé a odborníci.

Tradiční součástí letošních Mendelových dnů budou i hudební vystoupení, tentokrát osvědčeného univerzitního souboru Láska opravdivá a ansámblu Societas Incognitorum (Společnost neznámých) a Pacora Trio, jakož i diskuse o bohatém programu, připravovaném na příští rok, kdy si bude celá vědecká komunita, augustiniánský řád, město Brno a další instituce připomínat dvě stě let od Mendelova narození (1822). Toto výročí bude pro Masarykovu univerzitu možností představit své vědecké výkony, seznámit odbornou i laickou veřejnost s vynikajícími světovými vědci prostřednictvím mezinárodní konference a nových expozic Mendelova muzea MU.

 

 

Podrobný program Mendelových dnů 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info