Mendelovy dny 2.–3. listopadu 2022

Mendel a svět

Masarykova univerzita a její Mendelovo muzeum se hlásí k odkazu Gregora Johanna Mendela, rodáka z Hynčic, a tohoto významného vědce si připomíná každý podzim během Mendelových dnů, které jsou realizovány v rámci projektu Odkaz G. J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu, reg. číslo ATCZ278 z programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika.

Johann Mendel vstoupil v roce 1843 do augustiniánského řádu v klášteře na Starém Brně, který byl v té době střediskem moravské vzdělanosti, a přijal řádové jméno Gregor/Řehoř. Mendel získal vzdělání z přírodovědeckých oborů, naučil se techniku vědecké práce a z jeho pokusů a bádání vznikly odborné závěry, které jsou dnes známé pod názvem Mendelovy zákony dědičnosti. Mendel se tak stal otcem zakladatelem jednoho z nejvýznamnějších oborů současnosti – genetiky.

Ve výročním roce 2022, kdy si připomeneme 200. výročí Mendelova narození, se program zaměří na přínos Mendelovy všestranné osobnosti a jeho vědecké práce v kontextu Mendel a svět. 

Světově uznávaného vědce a zakladatele genetiky přiblíží 2. a 3. listopadu 2022 přednášky a doprovodný program pro veřejnost. Program přednášek se zaměří na Mendelovy kontakty za jeho života i po něm, recepci Mendelovy osobnosti i jeho práce, přijetí i zneužití Mendela v rámci ideologií 20. století a překlady Mendelova díla. Na program a k přednesení přednášek budou pozváni také vědci z Rakouska a dalších zemí.

Jako součást doprovodných programů plánuje Mendelovo muzeum různé kulturní akce (koncert, komentované prohlídky), které poskytnou příznivé podmínky pro navázání kontaktů a budování sítí s dalšími institucemi.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info