Bez popisku
Mendelovy dny 1.–2. listopadu 2023

Čtyři živly: modlitba za vodu

Letošní Mendelovy dny se zaměří na širší souvislosti mendelovského odkazu. V přednáškách a workshopech budou představeny nejen nové výsledky výzkumu Mendelových ostatků a dobových artefaktů, ale také význam a přínos přírodních věd pro českou i evropskou společnost.

Hlavním tématem Mendelových dnů bude tematický přednáškový blok nazvaný „skácelovsky“ Čtyři živly: modlitba za vodu. Vodní živel bude rozebrán z hlediska jeho potřebnosti pro člověka i společnost, jeho dostupnosti a (ne)dostatku, s důrazem na klimatické změny a proměny krajiny. Přednášky budou doplněny besedami, koncerty a studentskými workshopy, v nichž se představí nejen brněnští a pražští odborníci, ale také doktorandi Masarykovy univerzity.

Mendel a svět

Masarykova univerzita a její Mendelovo muzeum se hlásí k odkazu Gregora Johanna Mendela, rodáka z Hynčic, a tohoto významného vědce si připomíná každý podzim během Mendelových dnů. Johann Mendel vstoupil v roce 1843 do augustiniánského řádu v klášteře na Starém Brně, který byl v té době střediskem moravské vzdělanosti, a přijal řádové jméno Gregor/Řehoř. Mendel získal vzdělání z přírodovědeckých oborů, naučil se techniku vědecké práce a z jeho pokusů a bádání vznikly odborné závěry, které jsou dnes známé pod názvem Mendelovy zákony dědičnosti. Mendel se tak stal otcem zakladatelem jednoho z nejvýznamnějších oborů současnosti – genetiky.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info