Mendelovy dny 2022

Mendel a svět

Mendelovy dny přinesly jak odborné přednášky zaměřené na přínos Mendelovy všestranné osobnosti a jeho vědecké práce, tak bohatý kulturní a vzdělávací program pro nejširší veřejnost. 

Mendelovy dny jsou realizovány v rámci projektu Odkaz G. J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu, reg. číslo ATCZ278 z programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika.

Bez popisku

Středa 2. listopadu 2022

Mendelův refektář | Mendelovo muzeum | Mendlovo náměstí 1a, Brno

Zahajovací projev | přednášky | koncert

16.00 | zahajovací projev rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše

16.20 | Gregor Mendel’s Reception in the World*
Daniel Fairbanks (Utah Valley University, USA)

17.00 | Gregor Mendel's Grand International Journeys*
Peter van Dijk (Keygene, NLD)

17.40 | Přestávka

18.15 | Mezi Mendelem a CRISPERy: Genetika, její užití a zneužití v průběhu dějin
Marek Vácha (Univerzita Karlova)

19.00 | Hugo Iltis: Mendel’s Biographer and Courageous Fighter Against Racism and Nazism*
David Iltis 

20.00 | Mše svatá v bazilice s hudebním provedením Duruflého requiem
Mši celebruje Marek Vácha, requiem interpretuje Ensemble Versus

* Přednášky v angličtině budou tlumočeny do češtiny

Čtvrtek 3. listopadu 2022

Mendelův refektář | Mendelovo muzeum | Mendlovo náměstí 1a, Brno

Přednáška | workshop | prohlídky muzea | koncert

10.00 - 13.00 | Workshop  „Teaching Mendel and Genetics"
Lynn Chiu  (University of Vienna, Austria) a Peter Sziemer (Naturhistorisches Museum Wien), Eva Chocholová a Eliška Svobodová (Masarykova univerzita), Ines Méhu-Blantar (Naturhistorisches Museum Wien), Hana Svozilová (Masarykova univerzita) 

13.00 - 14.00 | Přestávka na oběd

14.00 - 15.00 | Prohlídky Mendelova muzea
Místo na prohlídce si rezervujte na: asistent@mendelmuseum.muni.cz

15.30 | Koncert v bazilice „Skladatelé Mendelovy doby": František Musil, Pavel Josef Křížkovský, Leoš Janáček
Brněnský filharmonický sbor Beseda Brněnská, tenor: Petr Levíček, harfa: Pavla Kopecká, varhany: Dagmar Kolářová, Petr Kolář. Řídí: Petr Kolář

17.00 | Mendel Lecture: Supramolecular Latch: a New Chemical Tool for Chemistry, Biology and Materials Science
Kimoon Kim (Pohang University of Science and Technology, South Korea)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info