Bez popisku

1.–2. listopadu 2023

Mendelovy dny 2023

Čtyři živly: modlitba za vodu

Letošní Mendelovy dny se zaměří na širší souvislosti mendelovského odkazu. V přednáškách a workshopech budou představeny nejen nové výsledky výzkumu Mendelových ostatků a dobových artefaktů, ale také význam a přínos přírodních věd pro českou i evropskou společnost.

Hlavním tématem Mendelových dnů bude tematický přednáškový blok nazvaný „skácelovsky“ Čtyři živly: modlitba za vodu. Vodní živel bude rozebrán z hlediska jeho potřebnosti pro člověka i společnost, jeho dostupnosti a (ne)dostatku, s důrazem na klimatické změny a proměny krajiny. Přednášky budou doplněny besedami, koncerty a studentskými workshopy, v nichž se představí nejen brněnští a pražští odborníci, ale také doktorandi Masarykovy univerzity.

Hlavním hostem prvního dne Mendelových dnů 2023 bude Marek Orko Vácha, který kromě moderování programu, přednese své zamyšlení nad Biblickou symbolikou vody. Program dne uzavře koncert Brněnských violoncellistů. Vrcholem Mendelových dnů bude přednáška Voda a energetika" od Dany Drábové, kterou přivítáme na závěr druhého dne programu. Mendelovy dny 2023 uzavře koncert na památku G. J. Mendela v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí.

Zobrazit program

Gregor Johann Mendel

Masarykova univerzita a její Mendelovo muzeum se hlásí k odkazu Gregora Johanna Mendela, rodáka z Hynčic, a tohoto významného vědce si připomíná každý podzim během Mendelových dnů. Johann Mendel vstoupil v roce 1843 do augustiniánského řádu v klášteře na Starém Brně, který byl v té době střediskem moravské vzdělanosti, a přijal řádové jméno Gregor/Řehoř. Mendel získal vzdělání z přírodovědeckých oborů, naučil se techniku vědecké práce a z jeho pokusů a bádání vznikly odborné závěry, které jsou dnes známé pod názvem Mendelovy zákony dědičnosti. Mendel se tak stal otcem zakladatelem jednoho z nejvýznamnějších oborů současnosti – genetiky.

Více o G. J. Mendelovi

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info